header

 

تلفن اتحادیه : 04135237172 - 04135406077

عکس نام سمت شماره تماس
احد سمند
رئیس
 احد خدیوی درخشان
معاون  
 اشرف چاوشی
معاون
میرهاشم گلشن خلیلی
دبیر  
فرانک رجبی
خزانه دار
 سیما باوفا
بازرس
 توحید سمندر
مدیر اجرایی
09144162309

 

 اسامی روسای کمیسیون های پنجگانه

عکس نام سمت شماره تماس
  رضا محمدیان کمیسیون بازرسی  
  آذر ایرجی کمیسیون حل اختلاف  
  رقیه علیزاده کمیسیون آموزش  
  ناهید فتاحی کمیسیون فنی  
    کمیسیون رسیدگی به شکایات