header

انتخاب سازمان گردشگری بعنوان دستگاه برتر

آقای بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی  کسب عنوان دستگاه برتر را در جشنواره شهید رجایی به تمام کارمندان و فعالان در هر سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبریک می گویم.

وی ادامه داد: امروز، سازمانی که سه سال قبل در بدترین شرایط قرار داشت در بهترین جایگاه قرار گرفته است و این مهم ، با تلاش و همکاری همه کسانی که در استانها، شهرستانها و نقاط دوردست فعالیت خستگی ناپذیر دارند و همچنین با راهنمایی های ریاست سازمان میراث فرهنگی، واقعیت یافته است.

معاون صنایع دستی ادامه داد: فاصله ای که امروز سازمان میراث فرهنگی به لحاظ تصویرشناسی به سازمان میراث فرهنگی سه سال قبل دارد، یک فاصله کهکشانی است.

نامورمطلق افزود: سازمان میراث فرهنگی در شرایط حاضر، یکی از مهمترین سازمانها برای نظام جمهوری اسلامی و دولت است.

وی در پایان تصریح کرد: این سازمان که یک تن نیمه جان از آن باقی مانده بود، ققنوس وار زنده شده و پرواز می کند، من این موفقیت بزرگ را به تمامی همکاران و همچنین ریاست سازمان تبریک می گویم